Een terugblik op ons bestaan

In den beginne...

We spreken anno 1964. Een zekere Dhr. Verbesselt Laurent koestert de hoop een nieuwe eenheid van de Boy-Scouts en Girl-Scouts van België in Waarschoot te stichten. De 16 jarige PL van de 226ste eenheid te Eeklo, Werner Van Belle, geeft zijn akkoord om als welpenleider in Waarschoot te fungeren. Terwijl Van Belle stage doet in Eeklo als welpenleider, verzamelt men informatie en doet Verbesselt inspanningen om leiders en leidsters aan te werven voor deze nieuwe eenheid. De tijd verstrijkt en op 25 september 1964 verzoekt Verbesselt de gewestcommissaris van Gent om een aansluitingsnummer voor de nieuwe eenheid. Eeklo wil immers niets liever dan van Waarschoot een eigen afdeling te maken, maar daar voelt Verbesselt niet veel voor... Om de financiële startproblemen op te lossen worden er steunkaarten verkocht. Het doel is met de opbrengst (16 oktober 1964) de eerste verzoeken tot geldelijke hulp per post te versturen aan de voornaamste personen van de gemeente, alsmede aan de eenheidsleiders van het gewest Gent. Daar Verbesselt op dat ogenblik Algemeen Commissaris Verkenners is, krijgt hij op een vergadering van het Nationaal Commissariaat te Brussel het nummer 28 als eenheidsnummer voor onze "Sperwer". Op financieel gebied blijven de problemen: geldelijke bijdragen worden slechts ontvangen van de heren Donald Buysse, Julien De Smet, Marc Vertriest, Van Belle Cyriel en van enkele eenheidsleiders van andere scouts. De Heer Van Achter R., bestuurder van de Rijkslagere school te Waarschoot, is voor de nieuwe zaak gewonnen en deelt reclame- en propagandafolders uit in de klassen. Hij geeft tevens de toelating om de eetzaal voor de hordevergaderingen te gebruiken.

Eerste vergadering

6 november 1964 is de grote dag. Daar de horde gemengd is, voor jongens en meisjes onder de 11 jaar, laten er zich op deze dag 18 kinderen inschrijven. De leiding is gelukkig en tevreden. De definitieve start van de horde, "De sperwer", wordt gegeven onder de leiding van de dienstdoende hordeleider Van Belle Werner. Ijverig wordt er gewerkt om de nieuwe horde op peil te brengen en er voor te zorgen dat "DE SPERWER" kan opgroeien met stijl en kwaliteit. Zo worden de eerste stappen in de Belgische Padvinderij gezet op 7 maart 1965. Dit met een deelname aan het 5e jeugdzwemfeest te Gent, ingericht door de "Viking" in het Rooigemzwembad. Na 5 maanden intense hordewerking wordt op 11 april 1965 de eerste belofteaflegging gehouden in de refter van de Rijkslagere school, waarop de ouders uitgenodigd zijn. De welpen zorgen er voor een uurtje ontspanning met sketches, zang en dans. Op deze plechtige belofteaflegging beloven 9 welpjes hun trouw aan akela en de welpenwet. Drie nestleiders worden officieel aangesteld.

Tijdens de maanden juli/augustus wordt het leiderskader van de horde vergroot. Frieda Bonamie volbrengt gedurende deze maanden haar stage, om aan de start van het nieuwe scoutsjaar definitief in de hordeleiding ingeschakeld te worden. Zo komt het dat bij de eerste overgang van de Welpen (4 september), de hordeleiding bestaat uit Akela (Werner Van Belle) en Raksha (Frieda Bonamie). De eerste verkennerspatrouille, bestaande uit de overgekomen welpen, wordt geleid door E.L. Laurent Verbesselt. De vergaderingen gaan door op de terreinen van de Bovenmeers, ons aangeboden door de directeur van de Rijkslagere School. Rond 6 september 1965 wordt een eerste contactvergadering gehouden voor het oprichten van een oudercomité en al snel verklaren 3 personen zich akkoord om zo snel mogelijk een "verkennershome" op de terreinen van de Bovenmeers op te richten. Zo is het weekend van Allerheiligen een mijlpaal in het leven van onze eenheid. Tijdens dit weekend wordt met behulp van enkele ouders en kennissen een "wood-craft verkennerslokaal" getimmerd.

Op het einde van het jaar 1965 telt men 13 welpen, 7 verkenners 1 leidster en 2 leiders!! Het eerste internationale contact in de scoutswereld heeft plaats op 16 april 1966 in Terneuzen. Zowel de welpen als de verkenners wandelen samen met hun leiding een voortreffelijke St. Joristocht.

Heden

45 jaar scouts en de ouderavond

Om het 45-jarig bestaan van onze eenheid extra in de verf te zetten, hebben wij op 19 september 2009 een heuse "Oudernamiddag" gehouden in de Herbakker te Eeklo. Elke tak had de kans om het beste van zichzelf te geven in een dansje, toneel of andere act die ze zelf hadden gekozen. Van bevers tot seniors (en zelfs de leiding) zette zijn beste beentje voor en zorgde voor een spetterende show!

Eenheidskamp 2010

In juli 2010 hebben we met onze eenheid een heus eenheidskamp georganiseerd. Dit kamp was een primeur voor onze eenheid, aangezien het organiseren van zo'n kamp voor zo'n groot aantal leden niet vanzelfsprekend is! Na 2 jaar voorbereiding gingen we met alle takken op kamp naar de Hoge Rielen, van de seniors tot aan de bevers in het thema van "Hollywood"! Het kamp werd een groot succes, met 369 "sperwers" hebben wij gelijktijdig op kamp geweest, wat voor een onvergetelijke ervaring zorgde!

2022

Nu, anno 2022, zijn we uitgegroeid tot een eenheid met zo'n 270 leden en een 60-tal leiding, die iedere week vrijwillig het beste van zichzelf geven om de kinderen een toffe en leerrijke namiddag te bezorgen. Ons doel zal steeds "TEVREDEN KINDEREN" blijven.