Beste leden en ouders Wat we hoopten voor de toekomst kunnen we reeds nu al waarmaken, ALLE leden terug verwelkomen op de scoutsterreinen. We zijn zeer verheugd om dit te mogen aankondigen. We zullen onze werking weer opstarten vanaf zaterdag 6/02 en zondag 7/02. In het kader van de huidige regels moeten we werken in bubbels van 10 leden exclusief leiding. Om dit veilig en gemakkelijk te kunnen organiseren, sturen we elke week een Google Formulier uit waar je kan aanduiden of jij/jouw kind die week naar de scouts zal komen. Dit wordt steeds dinsdag verzonden en de deadline om dit formulier in te vullen is donderdagavond 23u59. Graag willen we erop wijzen dat het zeer sterk is aangeraden één hobby per week te kiezen. Voor de zaterdagtakken zijn de leden welkom tussen 13.40u en 14.00u. We doen dit zodat niet alle ouders en kinderen op hetzelfde moment toekomen. Bij aankomst draag je als ouder steeds een mondmasker. De eerste week (6 februari) is een try-out om te kijken of we voldoende plaats hebben op de terreinen. Nadien wordt dit geëvalueerd en wordt gekeken of het nodig is dat er takken op een andere locatie gaan spelen. Dit wordt gecommuniceerd in het maandprogramma. Voor komende zaterdag is er dus nog geen maandprogramma en hebben alle zaterdagtakken gewone vergadering. Voor de takken op zondag werken we met een ander tijdschema per tak, afhankelijk van waar de tak zal spelen. De leden mogen komen spelen van 13.30 - 16.45u of van 14.00 - 17.15u, dit zal op het maandprogramma duidelijk vermeld staan. Om het terrein optimaal te kunnen gebruiken, waarbij er genoeg plaats is om activiteiten uit te voeren, hebben we een schema opgesteld waarbij sommige activiteiten op verplaatsing zullen gebeuren. Ook dit staat op het maandprogramma vermeld, al vanaf komende zondag. Het is dus voor de komende weken/maanden sterk aangeraden om het maandprogramma tijdig te controleren. Vandaag of morgen krijgt u van uw takleider een mail over de concrete organisatie van de werking. Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij uw takleider en/of bij de eenheidsleider Yorick Van de Woestyne op het nummer 0474 87 37 50. Wij kijken er als leiding enorm naar uit om jullie allen terug te mogen verwelkomen en samen onze weekends te beleven. TOT VOLGENDE WEEK! Scoutsgroeten De voltallige leidersploeg